K luczowe wartości firmy:

Najwyższa jakość:

Mając na uwadze wysoki poziom oferowanych usług, staramy się skrupulatnie okreslać interesy naszych klientów i nieustannie podnosić swoje kompetencje poprzez edukację i samodoskonalenie. Dobre przygotowanie do mediacji to często najważniejszy element naszej pracy.

Rzetelność:

Staramy się zapewnić pełną uczciwość i sprawność naszych działań. Motywacja finansowa nie jest dla nas rzeczą najważniejszą dlatego angażujemy się często w działania niekomercyjne i pracę "dla idei".

Waleczność:

Podjęte zobowiązania to rzecz święta. W naszej pracy obowiązuje "sportowe podejście" dlatego staramy się nigdy nie poddawać i walczyć do ostatnich sił. Niezłomna wiara w pomyślne rozwiązanie sprawy to najlepsza motywacja do pracy.

Dobro:

Nasza praca to specyficzne zajęcie polegające na sprawianiu, że ludzie mają mniej problemów, a więcej satysfakcji z życia. To miłe mieć pracę, która jest jednocześnie sposobem na życie, pasją i wielką życiową satysfakcją.