Maciej Ciechomski, psycholog - mediator Polskiego Centrum Mediacji, szkoleniowiec i edukator od lat związanym z psychologią konfliktu. Interesuje się psychologią emocji, komunikacją.

Swoją przygodę z mediacją rozpoczął jeszcze w szkole średniej pracując jako wolontariusz w Biurze Rzecznika Praw Ucznia w Warszawie.

Naturalną konsekwencją tych zainteresowań i pełnionej funkcji był wybór studiów psychologicznych i specjalizacji z zakresu negocjacji i mediacji oraz psychologii konfliktu (staż naukowy w PAN w zakresie konfliktu politycznego).
Po studiach współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Pracował jako socjoterapeuta, psycholog rodzinny i wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej. Jest blisko związany z edukacją i chętnie prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla szkół, także z mediacji szkolnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu nauki umiejętności psychologicznych, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej.

O sobie:
"Jestem optymistą, bo bycie kimkolwiek innym zapewne nic nie daje..."