Dla osób zainteresowanych tematyka konfliktów, mediacją i rozwiązywaniem sporów, polecamy następujące lektury:

Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski "Psychologia konfliktów", Oficyna Wydawnicza UNUS, 1999r.

"Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą", Patronat, 1995 r.

Roger Fisher, Wiliam Ury, Dochodząc do TAK", PWE, 1990 r.

Wiliam Ury, "Odchodząc od NIE", PWE 1998 r.

"Mediacja - nieletni przestępcy i ich ofiary", Oficyna Naukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 1999 r.

Ewa Bieńkowska, "Poradnik Mediatora", Zrzeszenie Prawników Polskich, 1999 r.

"Mosty zamiast murów", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 r

"Kodeks Etyki Mediatora", Polskie Centrum Mediacji, 2002 r.

Diemut Hauk, "Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą", Wyd. "Jedność", Kielce 2002 r.

Kwartalnik PCM "Mediator" (od 1996 roku).

Do poczytania w sieci:

Sprawiedliwość naprawcza.

Konflikt, czy walka.

Mediacje w konfliktach z udziałem Dzieci.

Mediacja - szansa dla pokrzywdzonego

Mediacje rodzinne w Kanadzie